وبلاگ

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چیست و چه کاربردی دارد؟

مدیریت منابع انسانی، شامل سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با بعضی از از فعالیت‌های کارکنان یک سازمان در ارتباط قرار می‌گیرد و امروزه دارای اهمیت فراوانی است. به ویژه از مدیریت منابع انسانی در زمینه‌هایی از قبیل کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد آنان، دادن پاداش […]

ادامه مطلب

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.